MBD teori

https://lenengineering.dk/dynamisk-analyse/
Bevægelsesligningen

Hvorfor bruge MBD ?

Bevægelsesanalyse er vigtig, fordi produktdesign ofte kræver en forståelse for, hvordan flere bevægelige dele interagerer med hinanden og deres miljø.

Fordi man får fundet de dynamiske kræfter og momenter i systemet, som fx kan bruges til styrkeundersøgelse og dermed dimensionering.

Man kan undersøge fjeder/dæmpning for bedre komfort.

Hvad er MBD ?

Multibody systemet er undersøgelsen af den dynamiske opførsel af indbyrdes forbundne stive  legemer (links), der hver især kan undergå store forskydninger hvor der både indgår translation og rotation samtidigt. Legemerne er ofte forbundet med hinanden med kinematiske led (joints), der begrænser deres relative bevægelse.

Hvad kan man med MBD ?

En undersøgelse af en mekanisme med MBD er analysen af, hvordan mekanismesystemer bevæger sig under påvirkning af kræfter, også kendt som Forward Dynamics. Her kan det være vanskeligt at forudsige hvordan systemet bevæger sig og hvilke reaktionskræfter der opstår mellem de forskellige legemer og responsen ud i det omgivende miljø.

En undersøgelse af det omvendte problem, dvs. hvilke kræfter der er nødvendige for at få det mekaniske system til at bevæge sig på en kinematisk bestemt måde, er kendt som Invers Dynamics. Her får mand igen reaktionskræfter mellem legemerne og responsen ud i det omgivende miljø samt de kræfter aktuatorerne skal bruge for den bestemte kinematiske bevægelse.

Definitioner

MBD=Multibody dynamics = Mekanisme-Dynamik=Flerlegeme-Dynamik:

  • er studiet af analytiske og beregningsmæssige teknikker til at modellere, analysere og designe Fler-legeme-Systemer.

Mekanik:

  • Statisk – Stationært system
  • Dynamisk – Hastighed, acceleration, tidsafhængig

Dynamik:

  • Kinematisk – Bevægelse uafhængig af kræfter
  • Kinetik – Bevægelse på grund af kræfterne

Stive legemer

Stive legemer kaldes også på denne hjemmeside for : dele, legemer, links, konstruktionselementer, komponenter.

Da massefordelingen i et legeme som regel opfattes som kontinuerlige, kan et legeme altid opfattes som et partikelsystem, og et stift legeme kan derved defineres som et partikelsystem med konstante partikelafstande. De bevægelseslove, der gælder for partikelsystemer, har da uden videre  gyldighed for stive legemers bevægelse, endda med den lettelse, at spørgsmålet om indre og ydre kræfter falder bort som en konsekvens af partikelafstandenes konstans.

Der bliver i MBD delt op i kræfter der påvirker systemet og reaktionskræfter.

Kinematiske led (joints)

Herunder er vist et par eksempler på kinematiske led (bevægelseslled/samlinger).

Rotationsled
Translationsled

Len Engineering – tlf: 31 36 54 51 – mail: brian@lenengineering.dk – CVR: 20662603

Luk menu