Produktudvikling og optimering

Produktudvikling og optimering

Ydelser:
En ydelse kan være et projekt, eller en opgave som I syntes jeg skal involveres i. Der arbejdes ud fra nogle forskellige projektmodeller afhængig af hvilke type af projekt der skal udføres. Uanset størrelsen vil start proceduren være den samme så vi kommer godt fra start.

Arbejdsforløbet er som følger:
Alle projekter indledes med, at vi udarbejder en detaljeret kravspecifikation, så alle relevante interessenter kender målene med opgaven og har et fælles udgangspunkt for et succesfuldt projektforløb. (Jeg arbejder pt. på at lave et dokument som kunden kan udfylde for at gøre det lettere i praksis.)

Herefter arbejder vi med udvikling i henhold til en faseopdelt projektmodel, som går fra idé- og konceptgenerering/udvælgelse, konstruktion/tegning, dimensionering.

Hvis jeg skal sørge for prototype og test og efterfølgende produktion, så vil der efter grundige konstruktionsgranskninger findes en løsning.

I får:
En skræddersyet løsning, der løser præcist den opgave, som vi sammen har defineret kravene til.

Enkle løsninger er normalt de mest effektive, pålidelige og sikre.

 • Idégenerering
 • Behovsafklaring
 • Kravspecifikation
 • Håndskitser, simple 3D CAD modeller, 3D print til test af koncept

3D Konstruktion

 • Emnekonstruktion
 • Mekanismer
 • Mekanisk
 • Maskin
 • Materialer: Stål, Aluminium, Plast.

Eksempel på en 3D konstruktion

Simulering/Analytiske beregninger.

Her er vist nogle eksempler på beregninger og simuleringer,  ønskes andet er du velkommen til at spørge.

 • Styrke
 • Hydraulik
 • Matematisk modellering,

(hvilket gør at mængden af prototyper og tests kan reduceres ellers spares helt væk)

Eksempel på brug af MBD

Teknisk dokumentation

Her er en liste for Teknisk dokumentation, ønskes andet er du velkommen til at spørge.

 • 2D tegninger
 • Brugermanual

Produktpræsentation

Der laves animeringer og fx powerpointpræsentation af simulering mv.

 • Animering af CAD-model
 • Matematisk model, Animering af bevægelse, Simuleringer af fx kraftkurver.

Eksempel på CAD animering

Len Engineering – tlf: 31 36 54 51 – mail: brian@lenengineering.dk – CVR: 20662603

Luk menu